NHG Accreditatie
De Doc Huisartsen

De Doc is een door het NHG geaccrediteerde praktijk. Dat betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Onze praktijk is door het NHG op een aantal aspecten onderzocht en ook is er een enquête onder patiënten gehouden. De tevredenheid over de huisartsen bleek hoger dan gemiddeld, maar we kregen ook inzicht in onze zwakke kanten, zoals de telefonische bereikbaarheid. Met verbeterplannen werken we aan een betere gezondheidszorg voor onze patiënten. Met bijvoorbeeld onze nieuwe telefooncentrale kunnen we aan de laatste eisen van de Landelijke Huisartsen Vereniging voldoen. Daarnaast zijn we in 2009 gestart met het COPD-protocol.

Het NHG-onderzoek naar de kwaliteit van onze praktijk wordt jaarlijks herhaald.

Lees meer op de website van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

Sluiten de Doc Huisartsen Den Haag
Algemeen adres
de Doc Huisartsen Den Haag

Boomsluiterskade 299
2511 VJ Den Haag

telefoon tijdens kantooruren

070 – 382 47 77

contact buiten kantooruren

070 – 346 96 69 (HADOKS)

fax

070 – 381 80 48

Email

Locaties

de Doc Stationsweg
de Doc Boomsluiterskade
Inschrijven Ga naar de website