Praktijkinformatie

Beleid rond agressie bij de Doc huisartsen
Afspraken
Hoge werkdruk huisartsenpraktijk De Doc
Keuzemenu/ Telefonische bereikbaarheid
Telefonisch spreekuur
Uw medische gegevens thuis bekijken
Online patientportaal
Herhaalrecepten
(Inloop)spreekuur bij de assistente
Bloedprikken
Contact buiten kantooruren

Over de Doc Huisartsen

Verpleegkundig specialist
Praktijkondersteuner GGZ
Samenwerking De Doc en Doc Haanstra

Meer informatie

Cookiebeleid de Doc
Informatie over gezondheid en ziekte
Samenwerking met LUMC
Spoed of niet?
Privacyreglement De Doc
Klachten
Sluiten de Doc Huisartsen Den Haag
Algemeen adres
de Doc Huisartsen Den Haag

Boomsluiterskade 299
2511 VJ Den Haag

telefoon tijdens kantooruren

070 – 382 47 77

contact buiten kantooruren

070 – 346 96 69 (HADOKS)

fax

070 – 381 80 48

Email

Locaties

de Doc Stationsweg
de Doc Boomsluiterskade
Inschrijven Ga naar de website